fbpx

Výstavba skladu zeleniny

Museli se najít způsob, jak zlepšit skladování brambor a dalších vypěstovaných plodin na naší farmě. Proto bylo rozhodnuto využít prostoru bývalé stodoly. Po dokončení přípravných prací začaly kamiony navážet potřebný materiál. Po zpevnění konstrukce pomocí ocelových nosníků byla instalována stropní sendvičová panelová montáž, což se podařilo dokončit i přes zpoždění dodávky výrobce o 3 týdny. Sklad je nyní zateplen. V příštím roce plánujeme další vylepšení, jako jsou automatická vrata a instalace klimatizační jednotky, aby bylo možné sledovat teplotu a vlhkost po celou dobu skladování.

Vápnění polí je základ pro udržení kvalitní orné půdy

Při našem hospodaření využíváme ke hnojení polí hnůj skotu a koní. V menší míře používáme také kompost z bioodpadu. Aplikace těchto hnojiv do půdy má však za následek okyselení ornice a snížení jejího pH. Proto je důležité provést rozbor půdy a na základě jeho výsledků aplikovat mletý vápenec.

Cibule od jara do podzimu

Na jaře začínáme s přípravou pole. Musíme ho pečlivě urovnat, ideálně bez hrudek, aby bylo zajištěno přesné a stejnoměrné zasetí semínek. Po vyklíčení se provádí plečkování, abychom odstranili plevel z porostu. Poté, když cibule dozrává a nastane správný čas, vyoráváme ji do řádků, kde schne po několik týdnů, aby se nať lehce oddělila. Poté cibuli sklízíme kombajnem a ukládáme do dřevěných beden. Ty skladujeme v suchém a dobře větraném prostoru, kde kontrolujeme vlhkost a třídíme ji podle velikosti pro následné balení. Připravujeme pro vás i různé velikosti balení. 

Česnek Dukát

Brambory z naší farmy