fbpx
Pesticidy a herbicidy

Používání pesticidů v zemědělství je velmi kontroverzní téma, a to zejména kvůli možným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. 

Vliv pesticidů na životní prostředí

Pesticidy představují riziko pro živočichy, včetně prospěšných druhů hmyzu, jako jsou včely a přirození predátoři škůdců. Pronikají do půdy a vody a ovlivňují jejich kvalitu. Jsou rizikem pro ekosystémy a poškozují vodní organismy.

Vliv pesticidů na lidské zdraví

Krátkodobé vystavení pesticidům může vést k akutním zdravotním problémům (různé kožní projevy, nevolnosti atd.). Dlouhodobá expozice bývá spojena s různými zdravotními problémy, včetně autoimunitních onemocnění, neurologických poruch a potíží s početím. 

Velmi diskutované téma jsou zbytky pesticidů v potravinách. Tvrdí se, že většina ovoce a zeleniny obsahuje pouze minimální množství pesticidů, které lze smýt vodou. To my si tedy rozhodně nemyslíme a nemyslí si to ani profesorka Jana Hajšlová. I minimální množství, pokud je mu člověk vystavován dlouhodobě, může vést ke zdravotním problémům.

Maximální množství reziduí pesticidů stanovuje vyhláška č.158/2004 Sb. I když jsou tyto hodnoty Státní potravinářskou a zemědělskou inspekcí kontrolované, stále probíhá debata o tom, zda je jejich výše dostatečná k ochraně lidského zdraví, a to zejména z dlouhodobého hlediska. 

Rezistence škůdců na pesticidy a herbicidy

Škůdci se mohou v průběhu času stát rezistentní (odolní) vůči pesticidům a herbicidům a tato situace vyžaduje použití silnějších nebo alternativních chemikálií. A tady se dostáváme do začarovaného kruhu. 

Není tedy na čase přemýšlet nad tím, jak se chovat a co udělat proto, abychom hospodařili tak, abychom jednak neničili půdu, a jednak minimalizovali negativní dopady na životní prostředí i lidské zdraví? 

Alternativy a udržitelné zemědělství

Stále více, zejména drobných zemědělců dává přednost alternativním způsobům ochrany rostlin a plodin před škůdci (IPM), přičemž zachovávají nebo dokonce zvyšují výnosy.

Udržitelné zemědělství je přístup k zemědělství, který klade důraz na dlouhodobou udržitelnost a harmonii mezi zemědělskými aktivitami, životním prostředím a sociálními aspekty. Cílem je zajistit, aby nedocházelo k vyčerpávání přírodních zdrojů, poškozování životního prostředí nebo ohrožování lidského zdraví. Je to založeno na myšlence, že zemědělství může být zároveň produktivní, ekologicky šetrné a prospěšné pro společnost.

S touto myšlenkou hospodaří i naše farma. Přistupujeme k pěstování s maximálním ohledem k přírodě i lidem s cílem dosáhnout maximálních výnosů v co nejlepší kvalitě. 

Otázky a odpovědi:

Jak se staví k používání pesticidů a herbicidů naše společnost?

Postoj společnosti k používání pesticidů a herbicidů v zemědělství se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně místa, kultury a osobních preferencí jednotlivců, příjmů, vzdělání atd.

Stále více lidí má zájem o zemědělství, které omezuje používání pesticidů a herbicidů a klade důraz na ekologickou udržitelnost. Ekologicky zaměření zákazníci preferují potraviny, které byly vypěstovány s menším využitím chemických látek nebo zcela bez nich, tzv. bioprodukty.

Souhlasí zákazníci s používáním pesticidů a herbicidů a mají zájem o plodiny, které byly takto vypěstované?

Rostoucí povědomí o dopadu stravy na lidské zdraví vede mnoho jedinců k tomu, že upřednostňují potraviny, které byly vypěstovány s omezeným užitím pesticidů. Tento trend souvisí s rostoucím zájmem o kvalitní potraviny a zdravý životní styl. 

Zajímá je spíše cena na úkor kvality nebo si raději připlatí?

Rozhodujícím faktorem při výběru potravin je pro některé zákazníky stále cena. To může vést k tomu, že někteří lidé preferují levnější konvenčně pěstované produkty. Nicméně, roste také povědomí o tom, že kvalitní potraviny mohou přinést dlouhodobé zdravotní a ekonomické výhody.

Vzdělaní a povědomí o těchto tématech hrají klíčovou roli. Zákazníci, kteří jsou lépe informováni o problémech souvisejících s pesticidy a herbicidy, mají tendenci upřednostňovat alternativní způsoby pěstování a nakupují tyto potraviny, i když je jejich cena vyšší. 

Nicméně, zájmy a preference jednotlivých spotřebitelů se stále liší, a proto zemědělci a výrobci potravin často nabízejí různé volby, aby uspokojili různé segmenty trhu.

Nám rozhodně není jedno, co jíme. A proto chceme pěstovat a pěstujeme plodiny plné živin a nejsou škodlivé pro lidské zdraví, ať už jsou to brambory, cibule nebo dýně atd. 

Sami můžete vyzkoušet, jak chutnají, a pokud se do nich zamilujete stejně, jako řada našich zákazníků, můžete si je nakoupit třeba i na uskladnění, jako tomu je třeba v případě brambor.